Certyfikat GIKIS

Certyfikaty Instytutu Badań Konsumenckich

Przedsiębiorstwo godne zaufania

Program „Przedsiębiorstwo Godne Zaufania” ma na celu wyróżnianie firm, które poprzez swoją działalność krzewią etykę w biznesie oraz kierują się dobrem pracownika i klienta. Wydawane przez Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki certyfikaty świadczą o wysokim poziomie oferowanych usług i jakości sprzedawanych produktów. Ocena wystawiana jest na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opinii publicznej. Sprawdzana jest wiarygodność firm i ich płynność finansowa, a także wypłacalność i brak niespłaconych zobowiązań wobec klientów, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Przyznanie Certyfikatu wiąże się z zobowiązaniem przestrzegania Kodeksu Etycznego i jego warunków oraz standardów.

Aby wziąć udział w programie „Przedsiębiorstwo Godne Zaufania” prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Górnośląskiego Instytutu Kultury i Sztuki.

KODEKS ETYCZNY - Przedsiębiorstwo Godne Zaufania


O nas

O nas

Grupa GCE to firma, która wyrosła na gruncie pasji i otwartości na nowe pomysły. Od 1999 roku działamy w różnych branżach i eksplorujemy coraz to nowe obszary z pogranicza biznesu, kultury, sztuki i edukacji, co zaowocowało dynamicznym wzrostem oraz zgromadzeniem sztabu ludzi kreatywnych i oddanych idei ciągłego rozwoju. W skład grupy wchodzą: Wydawnictwo i Księgarnia GCE, Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki Polski Teatr Historii, portal Jezus Team, sieć ognisk muzycznych Red Note, marka odzieżowa Clooud Fashion, niezmienne od lat organizujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Pozostając otwartymi na nowe wyzwania, zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi działaniami.

Kontakt

Kontakt

Grupa GCE

  • 43-190 Mikołów, ul. Pszczyńska 25
  • NIP: PL6371423583, REGON: 276289908
  • Bank Zachodni WBK
  • 75 1090 1652 0000 0001 2217 0103

DYREKTOR

  • Sebastian Chmura

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Oddział Dąbrowa Górnicza

Dział Sprzedaży